ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΑΜΟΥ

 1. Το κόστος του πολιτικού γάμου είναι 70 ευρώ (πληρωτέο στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με το ΑΦΜ και την ταυτότητα).
 2. Η γαμήλια τελετή πραγματοποιείται στο Δημαρχείο Ρόδου (ή σε οποιαδήποτε τοποθεσία είναι δυνατή), κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Εάν ο γάμος γίνει την Τετάρτη, θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο ληξιαρχείο την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Πέμπτη) για να υπογράψετε τα χαρτιά και να συντάξετε το πιστοποιητικό γάμου. Εάν η εκδήλωση λάβει χώρα την Παρασκευή, θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο ληξιαρχείο την επόμενη Δευτέρα για τις τελικές υπογραφές.
 3. Κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής, δύο ενήλικες (άνω των 18 ετών) θα πρέπει να είναι παρόντες ως μάρτυρες.
 4. Την ημέρα του γάμου ο Γαμπρός θα πρέπει να φέρει το μπουκέτο λουλουδιών, τις βέρες και να φέρει μαζί του κάποιον να φωτογραφίσει την εκδήλωση.
Έλληνες πολίτες

 Συμπληρώστε και υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα:

[wpdm_tree category="greeks" download_link="1"]
Αλλοδαποί πολίτες

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα ή Έλληνα δικηγόρο που υπογράφει ως μεταφραστής. Σε περίπτωση μετάφρασης των εγγράφων στη χώρα σας, ο μεταφραστής θα πρέπει να είναι επίσημος και η υπογραφή του θα πρέπει να νομιμοποιηθεί από την ελληνική πρεσβεία.
 2. Έγκυρες Άδειες Γάμου που εκδίδονται από το Δημαρχείο σας μεταφρασμένες στα ελληνικά (μία για κάθε σύζυγο). Εάν οι αρχές της χώρας σας δεν εκδώσουν την Άδεια Γάμου σας από το Ληξιαρχείο σας, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Πρεσβεία σας στην Αθήνα. Κάθε Άδεια Γάμου θα πρέπει να περιέχει όλα τα προσωπικά στοιχεία και των δύο συζύγων.
 3. Διαζύγιο, σε περίπτωση προηγούμενου γάμου, μεταφρασμένο σε Ελληνικό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
 4. Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος ή επωνύμου, απαιτείται το παραστατικό της δήλωσης.
 5. Άδεια διαμονής, που ισχύει την ημέρα του Γάμου (για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 6. Αντίγραφα των διαβατηρίων ή των ταυτοτήτων  για κράτη μέλη της Σύμβασης Σένγκεν

Επιπρόσθετα, συμπληρώστε και υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα:

[wpdm_tree category="foreigners" download_link="1"]

Tips:

 
 • Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι έγκυρα χωρίς κωλύμματα (και για τους δύο), πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τα στοιχεία τόσο της νύφης όσο και του γαμπρού (όνομα, επώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, τόπος διαμονής, επάγγελμα, εθνικότητα) καθώς και τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί ο προτεινόμενος γάμος (π.χ. Ρόδος, Ελλάδα).
 • Τα έγγραφα 1,2,3 και 4 πρέπει να νομιμοποιηθούν με APOSTILLE που εκδίδεται από τις αρχές της χώρας σας, για όσους είναι μέλη της Σύμβασης της Χάγης (επικοινωνήστε με τις αρχές σας για να μάθετε εάν η APOSTILLE είναι απαραίτητη). Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ θα πρέπει επίσης να μεταφραστεί στα ελληνικά.
 • Για τις χώρες που δεν είναι μέλη της Σύμβασης της Χάγης, επομένως η APOSTILLE δεν απαιτείται, τα έγγραφα πρέπει να σφραγίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας που έχει εκδώσει τα έγγραφα. Στη συνέχεια πρέπει να ελεγχθούν και να νομιμοποιηθούν από την τοπική Ελληνική Πρεσβεία.

Παρακαλείστε να παρουσιαστείτε στο γραφείο, δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία του γάμου, για να υποβάλετε τα έγγραφα που νομιμοποιούνται με APOSTILLE (όπου είναι απαραίτητο) και μεταφρασμένα στα ελληνικά.